Kontakt

Möteslokal

 

Sällskapets möten och sammankomster hålls i Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Medlemsavgift

 

Årsavgiften 450kr betalas in till plusgiro: 431 05 35-2

 

Ange namn och e-postadress vid inbetalningen.

 

Inbetalning av medlemsavgiften innebär samtycke till att namn och e-postadress lagras i Sällskapets medlemsregister. Tillgång till detta har endast styrelsen och Sällskapets revisorer.

Karta

 

Läkaresällskapet ligger nära Centralstationen och T-centralen.

 

 

Kontakt

 

E-post:        info@sfpis.se