Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Maryam Pourmousa

Specialisttandläkare, Parodontolog

VD Wasa Tandklinik, Stockholm

Hedersmedlem

Nils von Bahr

Privatpraktiserande parodontolog

Linnétandläkarna, Stockholm

Nils von Bahr var Sällskapets sekreterare och förgrundsfigur under åren 1977 - 2013 och är den person som med sitt engagemang och intresse varit viktigast för Sällskapets kontinuitet och utveckling.

Vice ordförande

Annika Sahlin-Platt

Privatpraktiserande parodontolog

Sahlin Platt Specialisttandvård, Stockholm

Revisorer

Patricia De Palma Gunnar Johannsen

Sekreterare

Eva Nordendahl

Speacialisttandläkare,  parodontolog

Eastman, Stockholm

Valnämnden

Carolina Modin


 

Skattmästare

Mattias Michelin

Privatpraktiserande parodontolog

 Stockholm

Webmaster

Awa Dehghani