Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Tina Teymourian

ST-tandläkare Parodontologi

Eastman Institutet, Stockholm

Hedersmedlem

Nils von Bahr

Privatpraktiserande parodontolog

Linnétandläkarna, Stockholm

Nils von Bahr var Sällskapets sekreterare och förgrundsfigur under åren 1977 - 2013 och är den person som med sitt engagemang och intresse varit viktigast för Sällskapets kontinuitet och utveckling.

Vice ordförande

Rahi Arian

Parodontolog, Privatpraktiserande
Stockholm

Revisorer

Patricia De Palma Gunnar Johannsen

Sekreterare

Natalie Stempa

Parodontolog, Privatpraktiserande Stockholm

Valberedning

Maryam Pourmousa


 

Skattmästare

Kaja Eriksson

Meriteringstandläkare Parodontologi,
Privatpraktiserande

 Stockholm

Valberedning
Eva Nordendahl