Medlemskap

Bli medlem!

 

Stöd sällskapets verksamhet och ta del av våra trevliga sammankomster.

 

Sällskapet anordnar 2-4 möten per år med intressanta föredragshållare.

Aktuella forskningsrapporter, avhandlingar och ämnen som berör parodontologi blir belysta på våra sammankomster.

 

För medlemmar är föredragen kostnadsfria.

Vi har en trevlig samvaro och våra möten avslutas alltid med en supé där föredragshållaren är inbjuden.

 

Årsavgiften är endast 450kr.

 

Betala till plusgiro 431 05 35-2

 

Ange namn och e-postadress vid inbetalningen.

Fyll i nedan för att bli medlem:

 
 
Jag har betalat årsavgiften på 450kr