Resestipendium

Resestipendium

 

År 2015 inrättade Sällskapet för parodontologi i Stockhom ett resestipendium på 5000kr. 

 

Stipendiet är avsett för sällskapets medlemmar och syftet är att vara ett bidrag till en resa för att kunna förkovra sig inom ämnesområdet parodontologi och implantologi.

 

Stipendiaten utses av Sällskapets styrelse och utdelning sker varje år i samband med Sällskapets årsmöte.

 

Stipendiet kan tilldelas endast en gång per person.

 

På Årsmötet 2016 togs beslut att avvakta med utdelning av resestipendium tills vidare med anledning av föreningens ekonomi.

 

Ansökan om resestipendium

* Ditt namn:


* Din e-post:


* Resmål:
(stad och land)


* Aktivitet:
(namn på konferens eller kurs)


* Beskrivning:
(kort motivering)* obligatoriskt fält